Duurzaamheid

Duurzaamheid bij Farm Dairy

Milieu en Innovatie

Samen met onze klanten en leveranciers kijken we continu hoe we onze verpakkingen kunnen verduurzamen. Voor onze 2L HDPE cans gebruiken we bijvoorbeeld stretch sleeves of koud afwasbare labels, zodat deze optimaal recyclebaar zijn (conform KIDV Recyclecheck). We produceren deze cans zelf, zodat onnodig transport wordt voorkomen.

Onze zuivelpakken betrekken we van vooraanstaande leveranciers als Elopak en TetraPak die continu werken aan de verkleining van de footprint door diverse duurzamere opties aan te bieden.

Al onze melk komt van Nederlandse bodem en wordt geleverd door boeren die hun koeien extra aandacht geven; niet alleen weidegang, maar ook extra dierwelzijn en aandacht voor milieu en biodiversiteit. Als eerste in Nederland verwerken we in al onze dagverse zuivel alleen melkstromen met extra duurzaamheidscertificeringen zoals ‘On the way to PlanetProof’ (GLN 8712423008663) en ‘Beter voor Natuur & Boer’. 

   

Bij Farm Dairy erkennen we het groeiende belang van plantaardige zuivel. We ontwikkelen actief plantaardige alternatieven om te voldoen aan de hedendaagse vraag naar duurzame en ethische voedingskeuzes. Deze inspanningen zijn een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsvisie. We streven naar zo lokaal mogelijk geteelde grondstoffen.

Niet meer dan logisch dus dat wij een van de ondertekenaars zijn van de Bean Deal.

Farm Dairy heeft zich gecommitteerd aan de Science Based Targets initiative (SBTi), die bedrijven helpt in het stellen van wetenschappelijk onderbouwde doelen voor het verlagen van broeikasgasemissies. Dit initiatief, gericht op het realiseren van de doelstellingen van het Parijsakkoord, ondersteunt bedrijven bij het formuleren van concrete acties om de opwarming van de aarde significant te beperken.

Voor producten met cacao, zoals heerlijke chocoladevla, gebruiken we uitsluitend Rainforest Alliance gecertificeerd cacao. Klik hier voor meer informatie.

Innovatie in Transport en Supply Chain

Samen met onze logistieke partners St vd Brink en Farm Trans, werken we continu aan CO2-reductie. Bijvoorbeeld door optimale routeplanning. In onze nieuwe koelcel, die dankzij zonnepanelen volledig energieneutraal is, werken we met WMS om alle processen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Betrokkenheid en Veiligheid

Veiligheid en persoonlijke ontwikkeling

Veiligheid en de ontwikkeling van ons team staan centraal. We investeren in training en duurzame inzetbaarheid van ons personeel.

Regionale
betrokkenheid

Onze samenwerking met lokale projecten, zoals de Lelystadse Uitdaging, benadrukt onze betrokkenheid bij de gemeenschap.

Toewijding
aan MVO

We ontwikkelen strategie en concreet beleid op alle aspecten van MVO: milieu, mens en methoden, oftewel ESG. Dat doen we conform de CSRD richtlijnen en de SBTi doelstellingen waaraan we ons hebben gecommitteerd.

Veiligheid en persoonlijke ontwikkeling

Veiligheid en de ontwikkeling van ons team staan centraal. We investeren in training en duurzame inzetbaarheid van ons personeel.

Regionale
betrokkenheid

Onze samenwerking met lokale projecten, zoals de Lelystadse Uitdaging, benadrukt onze betrokkenheid bij de gemeenschap.

Toewijding
aan MVO

Ons MVO-beleid, gecertificeerd met ISO 26000, weerspiegelt onze continue inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.