Privacy

Hoe behandelen wij persoonsgegevens bij Farm Dairy?

Voor sollicitanten:

 • Als verantwoordelijke volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verzamelt Farm Dairy persoonlijke gegevens die jij vertrekt uitsluitend voor wervings- en selectiedoeleinden.
 • Bij Farm Dairy verzekeren wij jou dat je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor deze specifieke doeleinden.
 • Deze gegevens worden opgeslagen in onze database/server, gelegen binnen de EU, en worden verwijderd vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij je ons toestemming geeft om ze tot 24 maanden na afloop van de procedure te bewaren.
 • Door het versturen van het sollicitatieformulier, stem je in met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Farm Dairy.
 • Je hebt te allen tijde het recht om ons te verzoeken jouw gegevens te verwijderen of jouw toestemming in te trekken. Dit kun je doen door contact op te nemen via hr@farmdairy.com.

 

Contactformulieren:

 • Informatie die per formulier is aangeleverd over bijvoorbeeld klachten bewaren wij minimaal 2 jaar. Dit is noodzakelijk om continu inzage te hebben in onze kwaliteit en processen.
 • Door het versturen van een formulier, stem je in met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Farm Dairy.
 • Je hebt te allen tijde het recht om ons te verzoeken jouw gegevens te verwijderen of jouw toestemming in te trekken. Dit kun je doen door contact op te nemen via info@farmdairy.com.

 

Algemeen: Cookies

Farm Dairy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 • Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
 • Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 • Zie voor een toelichting de website van veiliginternetten.nl.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar hr@farmdairy.com (alleen in geval van sollicitaties) of info@farmdairy.com.

Farm Dairy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Farm Dairy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@farmdairy.com of hr@farmdairy.com (in geval van sollicitaties).